Bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản

Bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản

Hiện nay, đối với trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động mà sau khi thanh lý tài sản không còn đủ tiền trả nợ BHXH thì chưa có quy định để giải quyết quyền lợi về BHXH đối với người lao động. Chính vì vậy, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Dự thảo này do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, gồm 4 chương và 16 điều. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị xem xét, thẩm định Dự thảo Nghị định này.

Một trong những quy định đáng chú ý của dự thảo Nghị định này là Điều 14 về nguồn kinh phí xử lý nợ và bảo đảm quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Theo đó, nguồn kinh phí đảm bảo khoản tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN được lấy từ số tiền lãi mà người sử dụng lao động phải nộp do vi phạm quy định về trốn đóng, chậm đóng BHXH theo quy định tại khoản 3, điều 122 của Luật BHXH.

Theo dự thảo, nợ BHXH, BHYT, BHTN được phân loại như sau:

1. Nợ chậm đóng là các trường hợp đơn vị có thời gian nợ dưới 1 tháng.

2. Nợ đọng là các trường hợp đơn vị có thời gian nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

3. Nợ kéo dài là các trường hợp đơn vị có thời gian nợ từ 3 tháng trở lên và không bao gồm các trường hợp đơn vị tại Khoản 4.

4. Nợ khó thu, gồm các trường hợp: Đơn vị mất tích; đơn vị đang trong thời gian làm thủ tục giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động; đơn vị không hoạt động, không có người quản lý, điều hành; đơn vị có chủ sở hữu là người nước ngoài bỏ trốn khỏi Việt Nam; đơn vị đã giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; đơn vị nợ đang trong thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đơn vị được cấp có thẩm quyền cho khoanh nợ.

Nguồn: nld.com.vn

 

Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM 
Mobile: 0907.719.381
Website: http://phasan.com.vn. .Email: info@luatsurieng.net. .Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com

 

 

 

phá sảntư vấn phá sảnthủ tục phá sảnmua bán nợthu hồi nợluật phá sản

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: