Những hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Những hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định trong 12 điều khoản tại Chương 6 Nghị định 110/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/09/2013, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 67/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/08/2015.

Cụ thể là:

- Hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền nộp đơn;

- Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ nộp đơn;

- Hành vi vi phạm trách nhiệm thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

- Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ;

- Hành vi vi phạm quy định về thông báo tình trạng phá sản;

- Hành vi vi phạm trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã khi đã có quyết định mở thủ tục phá sản;

- Hành vi vi phạm quy định về thời hạn và nghĩa vụ kiểm kê tài sản;

- Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý có tài khoản;

- Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người lao động liên quan đến thủ tục phá sản;

- Hành vi vi phạm quy định về tham gia hội nghị chủ nợ;

- Hành vi vi phạm quy định về giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

- Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

- Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; và

- Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Tổ chức, cá nhân có các hành vi nói trên phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền và có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thu hồi các khoản đã thanh toán hoặc bù trừ không đúng quy định, buộc thu hồi tài sản đã bị tẩu tán, chuyển nhượng.

Mức phạt tiền cao nhất được áp dụng đối với trường hợp tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án nhân dân áp dụng thủ tục thanh lý mà thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm bù trừ hoặc thanh toán các khoản doanh nghiệp, hợp tác xã vay của tổ chức tín dụng (từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: