PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

 

Ta vẫn nghe công ty A thua lỗ, công ty B phá sản, vậy phá sản là gì?

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 thì “ Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản”.

Theo đó Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản khi không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán  nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Như vậy Để xem xét một doanh nghiệp có lâm vào tình trạng phá sản hay không phải căn cứ vào hai điều kiện:

–  Mất khả năng thanh toán nợ đến hạn;

–  Hiện tượng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn không còn là hiện tượng nhất thời mà rất trầm trọng thuộc về bản chất và vô phương cứu chữa.

 

 

Khi xuất hiện dấu hiệu lâm vào tình trạng phá sản nêu trên, doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết như sau để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn như :

–  Các phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

–  Có biện pháp xử lý hàng hoá tồn kho, vật tư tồn đọng;

–  Thu hồi các khoản nợ và tài sản bị chiếm dụng;

–  Thương lượng với các chủ nợ để hoãn nợ, mua nợ, bảo lãnh nợ, giảm nợ, xoá nợ;

–  Tìm kiếm các khoản tài trợ và các khoản vay mới để trang trải nợ cũ và đầu tư đổi mới công nghệ hoặc bán khoản nợ xấu cho các tổ chức mua bán nợ để thanh lọc doanh nghiệp…

 

Sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết nêu trên mà vẫn gặp khó khăn, không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản và phải được xử lý phá sản theo quy định của pháp luật.

Như vậy, dấu hiệu pháp lý căn bản của tình trạng phá sản là mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, phá sản là bước cuối cùng sau khi doanh nghiệp đã tìm các biện pháp để cứu vãn tình hình nhưng không khả thi.

Quản tài viên Sài Gòn

Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM 
Mobile: 0907.719.381
Website: http://phasan.com.vn. .Email: info@luatsurieng.net. .Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com

 

 

 

 

 

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: