Thứ tự thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Thứ tự thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Phá sản 2014, Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

 

Khi Thẩm phán tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, thì tài sản cũng như các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo quy đinh của pháp luật phá sản hiện hành thứ tự thanh toán như sau:

 

- Các khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố

- Hoàn trả lại tài sản cho nhà nước

- Chi phí phá sản

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết theo quy định của pháp luật

- Các khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã

- Nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, khoản nợ không có đảm bảo phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ, khoản nợ có đảm bảo chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ

- Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy đinh trên mà vẫn còn thì thuộc về các chủ sở hữu của công ty, hợp tác xã thành viên.

Quản tài viên Sài Gòn

 

Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM 
Mobile: 0907.719.381
Website: http://phasan.com.vn. .Email: info@luatsurieng.net. .Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: