Ai là người có nghĩa vụ nộp lệ phí phá sản và thủ tục như thế nào?

Ai là người có nghĩa vụ nộp lệ phí phá sản và thủ tục như thế nào?

Ngày 2019-02-21 01:22:24

Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản là một thủ tục rất quan trọng bởi vì Tòa án nhân dân chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sau khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản (đối với những trường hợp không được miễn nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản).

Theo quy định tại Điều 38 Luật phá sản 2014:

Điều 38. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Trường hợp có đề nghị thương lượng thì việc thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của Luật này.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản như sau:

a) Nộp lệ phí phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự;

b) Nộp tạm ứng chi phí phá sản vào tài khoản do Tòa án nhân dân mở tại ngân hàng.

Như vậy thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản (nếu có) sẽ do người yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tam ứng chi phí phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật phá sản 2014.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: