BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG M&A

BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG M&A

Ngày 2018-08-07 09:19:36

Bản chất:
M&A làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua cắt giảm bộ máy hành chính, mở rộng cơ sở vật chất của nghiên cứu triển khai và mở rộng thị phần. Xét về bản chất thì nội dung cốt lõi, không thay đổi của hoạt động M&A là chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp với mục đích tập trung tư bản, mở rộng quy mô doanh nghiệp, trên cơ sở đó thực hiện những mục tiêu chiến lược, sách lược của doanh nghiệp.

 

Ý Nghĩa của hoạt động M&A:

Các doanh nghiệp có thể có nhiều lựa chọn khác nhau cho chiến lược pgats triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên với công thức một cộng một bằng ba việc mua bán và sáp nhập đối với các doanh nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp có lợi cho đôi bên trong chiến lược mua lại các doanh nghiệp khác hay sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường về ả mặt hàng lẫn mở rộng thị trường địa lý là doanh nghiệp muốn tiến tới. Ngoài ra việc sắp nhập và mua lại giữa các doanh nghiệp cùng ngành sẽ giúp cho doanh nghiệp còn lại có sức mua cao hơn ,sản xuất được nhiều sản phẩm hơn và do đó chi phí sản xuất cũng như đưa ra giá cả cạnh tranh hơn.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: