CÁC CHỦ THỂ THAM GIA VÀO THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO LUẬT PHÁ SẢN 2014

CÁC CHỦ THỂ THAM GIA VÀO THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO LUẬT PHÁ SẢN 2014

Ngày 2018-09-29 09:22:56

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật phá sản 2014 thì các chủ thể có thể tham gia vào thủ tục phá sản bao gồm các chủ thể sau:

- Chủ nợ: Chủ nợ không có đảm bảo và chủ nợ có đảm bảo một phần là chủ thể có quyền nọp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Đối với nhóm chủ nợ không có đảm bảo và chủ nợ có đảm bảo một phần. Thông thường trên thực tế, khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản, tài sản còn lại của doanh nghiệp sẽ được thanh lý theo thứ tự thanh toán theo Điều 54 Luật phá sản 2014. Vì vậy, chủ nợ không có đảm bảo gần như không được phân chia hoặc phân chia không đáng kể số tiền trên dẫn đến quyền lợi của các chủ nợ không có đảm bảo và chủ nợ có đảm bảo một phần bị ảnh hưởng. Vì thế, các chủ nợ không có đảm bảo và chủ nợ có đảm bảo một phần là đối tượng được ưu tiên nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản.

- Người lao động: Theo khoản 2 Điều 77 Luật phá sản 2014 quy định đại diên của người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền là đối tượng có quyền tham gia hội nghị chỉ nợ. Bên cạnh đó tại tại khoản 2 Điều 5 Luật phá sản cũng quy định “người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp của người lao động nơi không có công đoàn có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản sau thời hạn 03 tháng kể từ lúc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, trên thực tế rất ít trương hợp người lao động bị nợ tiền lương nộp đơn yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp của mình.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán: (Bao gồm: chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ pần, chủ tịch hội đồng thành viên của công ty TNHH, chủ sở hữu công ty TNHH MTV, thành viên hợp danh công ty hợp danh, cổ đông hoạc nhóm cổ đông công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã thành viên, liên hiệp hợp tác xã,…). Với những người điều hành doanh nghiệp, việc mở thủ tục phá sản có vai trò nhất định như để doanh nghiệp có thể rút khỏi thị trường đồng thời giảm áp lực thanh toán nghĩa vụ tài sản hoặc doanh nghiệp có cơ hội được phục hồi. Vậy nhưng thực tế vẫn tồn tại các doanh nghiệp không muốn nộp đơn mở thủ tục phá sản. Sở dĩ như vậy là vì nhiều doanh nghiệp khi thành lập đã kê khai vốn điều lệ lớn nhưng chủ yếu là vốn ảo hoặc quá trình hoạt động có nhiều giao dịch chuyển tài sản không rõ ràng… Nếu doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, khả năng cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra lại quá trình hoạt động và phát hiện ra nhiều sai phạm, thì người góp vốn hay người điều hành phải chịu trách nhiệm pháp lý hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này gây ra tâm lý e ngại cho phía doanh nghiệp hay đúng hơn là những người đứng đầu doanh nghiệp trong việc thực thi quyền nộp đơn của mình.
Bên cạnh đó, các chủ nợ có bảo đảm cũng không muốn doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với muôn vàn lý do: Sẽ bị phát lộ những việc sai phạm trong cho vay, định giá tài sản trước đây; tài sản bảo đảm bị tẩu tán không còn… Mặt khác, việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể làm cho việc xử lý tàn sản bảo đảm lại phụ thuộc vào quyền quyết định của các chủ nợ không có bảo đảm. Chính vì thế, các chủ nợ có bảo đảm như các tổ chức tín dụng, thường chọn cách xử lý trực tiếp tài sản bảo đảm trước khi doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện quyền nộp đơn.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: