Căn cứ chỉ định Quản tài viên?

Căn cứ chỉ định Quản tài viên?

Ngày 2018-04-22 19:25:32

Trong pháp luật phá sản, trách nhiệm và quyền hạn của Quản tài viên rất quan trọng. Ngoài hiểu biết về pháp luật, quản tài viên còn phải thực hiện những nhiệm vụ yêu cầu trình độ chuyên môn về kế toán, tài chính như định giá tài sản; lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp; quản lý tài sản, tài liệu, sổ kế toán của doanh nghiệp…

Căn cứ chỉ định Quản tài viên

Việc chỉ định Quản tài viên để giải quyết vụ phá sản phải dựa vào các căn cứ như sau:

 • Cá nhân có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
 • Đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không có lợi ích liên quan đến vụ việc phá sản;
 • Tính chất của việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không phải là người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản.

Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản. Văn bản chỉ định Quản tài viên phải có nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên, địa chỉ của chủ nợ; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;
 • Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
 • Tóm tắt nội dung yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Căn cứ để chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
 • Tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
 • Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
 • Thẩm phán ký tên và đóng dấu của Tòa án nhân dân.

(Theo Điều 45 Luật phá sản 2014)

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: