Chủ nợ được gì từ phá sản?

Chủ nợ được gì từ phá sản?

Ngày 2018-03-08 09:33:56

Phá sản giúp các chủ nợ bảo vệ các quyền về tài sản của mình. Các chủ nợ có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tụ phá sản doanh nghiệp để Tòa án thanh lý toàn bộ tài sản còn lại của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ khi doanh nghiệp mắc nợ không trả được nợ cho chủ nợ.

Luật Phá sản còn bảo đảm sự bình đẳng của các chủ nợ trong việc đòi nợ. Không một con nợ nào được quyền đòi nợ một cách riêng lẻ. Không một chủ nợ nào được con nợ trả nợ cho mình trong khi các chủ nợ khác chưa được trả nợ. Tất cả các chủ nợ đều phải đợi đến khi Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp và cùng nhau chia số tài sản còn lại của doanh nghiệp theo thự tự phân chia do Luật Phá sản quy định (trừ những chủ nợ có một sự đảm bảo đặc biệt cho món nợ của mình như có tài sản cầm cố, thế chấp).

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: