CHỦ THỂ ĐƯỢC THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỦ THỂ ĐƯỢC THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Ngày 2019-01-26 08:26:49

Bất cứ một doanh nghiệp hay một hợp tác xã trong quá trình hoạt động của mình rơi mà vào tình trạng mất khả năng thanh toán cũng là điều xảy ra ngoài mong muốn của chủ sở hữu nhưng đồng thời cũng là điều không tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh. Việc phát hiện doanh nghiệp hay hợp tác xã mất khả năng thanh toán và thông báo cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với các chủ thể có ý nghĩa rất lớn. Vậy ai có thể giúp cho các chủ nợ thấy được khoản nợ của minh đứng trước nguy cơ rủi ro khi doanh nghiệp mắc nợ bị mất khả năng thanh toán.

Luât phá sản 2004 quy định chỉ Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý vốn, tổ chức kiểm toán hoặc cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp mà không phải là chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp có nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết để họ xem xét việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Điều này không sai bởi vì với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan này có khả năng và điều kiện phát hiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nhưng điều đó vô tình làm hạn chế khả năng của những chủ thể khác.

Khắc phục điều này Luât phá sản 2014 đã quy định bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Điều này đã mở rộng phạm vi cho hầu hết các chủ thể đều có thể phát hiện được và được thông báo về tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Với quy định mở rông như vậy, vừa đảm bảo cho quá trình khai tử của doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng,vừa giúp các chủ nợ chủ động hơn với tư cách của mình trong việc xử lý khoản nợ của minh đối với doanh nghiệp mắc nợ. Từ đó, việc giải quyết các “vết thương” của nền kinh tế do phá sản gây ra cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn, ít “biến chứng” hơn

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: