Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ

Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ

Ngày 2018-01-29 11:52:27

(CTTĐT: Ngày 15/11/2017) Ngày 23/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ; địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

1.Tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ.

3. Chấm dứt quyền hạn Tổng giám đốc của ông Trần Anh Hào đối với Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ.

4. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Sung vào công quỹ Nhà nước số tiền lệ phí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 1.500.000 đồng mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã nộp theo Lệnh chuyển có số giao dịch 10003766 ngày 28/6/2017 vào tài khoản 3949.1054385 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.

Mục liên quan:

-         Doanh nghiệp phá sản

-         Dự án chuyển nhượng

-         Tài sản thanh lý

5. Về chi phí phá sản (do Tòa án thực hiện)

5.1. Chi phí phá sản gồm:

- Chi phí đăng báo: Chi trả cho Báo Hải Phòng số tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

- Chi phí quản tài viên: Chi trả cho Quản tài viên Nguyễn Thị Ninh (địa chỉ: Số 38 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

5.2. Nghĩa vụ chịu chi phí phá sản:

- Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ phải chịu chi phí phá sản là: 8.336.474 đồng (tám triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn, bốn trăm bảy mươi bốn đồng).

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phải chịu chi phí phá sản là: 12.663.526 đồng (mười hai triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn, năm trăm hai mươi sáu đồng).

Trả lại số tiền tạm ứng chi phí phá sản là 87.336.474 đồng (tám mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn, bốn trăm bảy mươi bốn nghìn) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại tài khoản số 0031.000.229.559 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

6. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày đăng báo về Quyết định tuyên bố phá sản, Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ, các chủ nợ, những người mắc nợ của Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có quyền kháng nghị Quyết định này.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: