Công ty TNHH Cao Su Lộc An

Công ty TNHH Cao Su Lộc An

Ngày 2018-01-29 11:10:42

(CTTĐT: Ngày 18/12/2017) Ngày 01/12/2017, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, Bình Phước ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Cao Su Lộc An; địa chỉ: Ấp 54, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ Quản tài viên. Giấy đòi nợ ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có), giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên thì được voi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

 

(CTTĐT: Ngày 10/12/2017) Ngày 14/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đăng Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashinlines, trụ sở: phố Trần Thủ Độ, Lô CC1-I.3.1 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: