Công ty TNHH CN Móc Áo Cao Quý

Công ty TNHH CN Móc Áo Cao Quý

Ngày 2018-01-29 11:33:40

(CTTĐT: Ngày 04/12/2017) Ngày 15/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý;địa chỉ: Khu tái bố trí sản xuất các doanh nghiệp thuộc khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, khu 4, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý bị phá sản

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông KIM UN SIK - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý.

4. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý: Không có.

5. Các khoản nợ của Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 15/11/2017.

6. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông KIM UN SIK, sinh ngày 17/4/1967; Quốc tịch: Hàn Quốc; hộ chiếu số M06133242, cấp ngày 18/7/2011; nơi cấp Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc; địa chỉ thường trú: 935 Huengduk ku, Cheong Ju City, Chungbul Province, Korea; chỗ ở hiện nay: Số 67 đường Hồ Sinh Thái 1A, khu đô thị Ecolake, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Chức vụ: Tổng Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra Quyết định tuyên bố phá sản.

7. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một phải chịu 40.108.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chi phí phá sản theo Ủy nhiệm chi, chuyển khoản chuyển tiền điện tử ngày 29/3/2017 tại Kho bạc Bình Dương; Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một được hoàn trả tiền còn lại 9.892.000 đồng.

8. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một phải chịu 1.500.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền 1.500.000 đồng tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0000633 ngày 30/3/2017 của Chi cục Thi hành án thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9. Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày nhận được Quyết định này hoặc thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: