Công ty TNHH Dae Ha Vina

Công ty TNHH Dae Ha Vina

Ngày 2018-01-29 11:09:13

(CTTĐT: Ngày 18/12/2017) Ngày 11/12/2017, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 04/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Dae Ha Vina; địa chỉ: Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Dae Ha Vina bị phá sản.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Dae Ha Vina.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Kim Young Dae - Giám đốc Công ty TNHH Dae Ha Vina.

4. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Dae Ha Vina để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

5. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Dae Ha Vina: Không có

6. Các khoản nợ của Công ty TNHH Dae Ha Vina đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 11/12/2017.

7. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông Kim Young Dae, sinh ngày 18/9/1948; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số SC 1616791, cấp ngày 01/6/2004; địa chỉ thường trú: Huynjin Bldg #56-10 Ogum-Dog Songpa-Gu, Seoul, Korea; Chức vụ: Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản Công ty TNHH Dae Ha Vina.

8. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 38.420.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chi phí phá sản theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 02/12/2015, hoàn trả cho Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước số tiền 11.580.000 đồng.

9. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 1.000.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2014/0008538 ngày 04/12/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

10. Công ty TNHH Dae Ha Vina,chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: