Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies

Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies

Ngày 2018-01-31 10:39:04

(CTTĐT: Ngày 04/12/2017) Ngày 24/11/2017, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies; địa chỉ:Lô D7M-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies bị phá sản

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Watanabe Susumu - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies.

4. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

5. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies: Không có.

6. Các khoản nợ của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 24/11/2017.

7. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông Watanabe Susumu, sinh ngày 24/7/1949; Quốc tịch: Nhật Bản; hộ chiếu số TZ0484070, cấp ngày 22/3/2007; địa chỉ thường trú: 2931 SW Vale Covrt, Lake Oswego, Oregon 97034, Hoa Kỳ; Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra Quyết định tuyên bố phá sản Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies.

8. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 39.220.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chi phí phá sản theo Chứng từ giao dịch ngày 29/10/2015, hoàn trả cho Chi cục Hải quan số tiền còn lại 10.780.000 đồng.

9. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 1.000.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền 1.000.000 đồng tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2014/0001404 ngày 02/11/2015 của Chi cục Thi hành án thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

10. Công ty Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày nhận được Quyết định này hoặc thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: