Công ty TNHH MTV Vinashin Quảng Bình

Công ty TNHH MTV Vinashin Quảng Bình

Ngày 2018-01-31 10:39:42

(CTTĐT: Ngày 23/11/2017) Ngày 03/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Minh Giàu; địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ Quản tài viên, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Mục liên quan:

-         Doanh nghiệp phá sản

-         Dự án chuyển nhượng

-         Tài sản thanh lý

(CTTĐT: Ngày 17/11/2017) Ngày 02/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch Vụ Vinashin Quảng Bình; địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; địa chỉ thông báo: Số 82 đường Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên. Giấy đòi nợ ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có), giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diẹn hợp pháp của chủ nợ ký tên. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: