Dấu hiệu pháp lý của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản?

Dấu hiệu pháp lý của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản?

Ngày 2018-03-26 17:27:51

Khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật phá sản 2014 quy định như sau:

"1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản."

Từ quy định pháp luật nêu trên, những dấu hiệu pháp lý của một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là:

Thứ nhất, doanh nghiệp có khoản nợ đến hạn thanh toán. Những khoản nợ này phải là khoản nợ không có đảm bảo hoặc khoản nợ có đảm bảo một phần.

Thứ hai, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ của mình.

Thứ ba, khoản nợ này không được thanh toán trong thời hạn 3 tháng.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: