Điều khoản về việc chuyển tiếp Luật phá sản 2004 và Luật phá sản 2014.

Điều khoản về việc chuyển tiếp Luật phá sản 2004 và Luật phá sản 2014.

Ngày 2019-02-27 07:45:17

Sau khi Luật phá sản 2014 có hiệu lực  thì trong trường hợp Tổ quản lý, thanh lý tài sản được thành lập theo quy định của Luật phá sản 2004 chưa bị giải thể thì Chấp hành viên đề nghị Tòa án có thẩm quyền tiến hành chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 131 Luật phá sản 2014 và khoản 1 Điều 28 Nghị định 22/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp Tòa án khong chỉ định Quản tài viên thì Chấp hành viên phải tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của Luật phá sản 2014

Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Thông tư 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện thủ tục về việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: