ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 2018-10-22 09:42:38

Căn cứ theo Điều 95 Luật Phá sản 2014 quy định thì việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nếu có một trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

- Hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán

Nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Luật phá sản 2014 thì doanh nghiệp, hợp tác xã được coi là không mất khả năng thanh toán. Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá ản có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên , Doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản.

Nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b,c khoản 1 Điều 95 Luật này thì Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: