DN KDTM Phúc Liên

DN KDTM Phúc Liên

Ngày 2018-01-29 11:16:14

(CTTĐT: Ngày 07/12/2017) Ngày 27/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Phúc Liên; địa chỉ: số 195 Đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án thành phố Hải Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Giấy đòi nợ phải có nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ;

+ Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

+ Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn này ,à các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên doanh nghiệp quản lý, thanh toán tài sản hoặc TAND thành phố Hải Dương thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: