Đội ngũ luật sư

Đội ngũ luật sư

Ngày 2018-05-14 14:59:10

LUẬT SƯ ĐINH XUÂN HỒNG

Chứng chỉ hành nghề: 7680/TP/LS

Thẻ luật sư số: 6578/LS

Điện thoại di động:

- 0907 719 381

- 0966 2888 55

Website: www.luatsurieng.net

Email: hong.dinh@luatsurieng.net

Địa chỉ: 25 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

 

- Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

- Nghiệp vụ Đấu giá - Chứng chỉ hành nghề Đấu giá viên

- Quản tài viên

- Quản trị viên Tài sản trí tuệ trong Doanh nghiệp

- Thành viên Đội Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP. Hồ Chí Minh

LUẬT SƯ LÊ TRUNG PHÁT

Chứng chỉ hành nghề: 9740/TP/LS

Thẻ luật sư số: 8283/LS

Điện thoại di động: 0949108800

Email: phat.le@luatsurieng.net

Công ty HD Quản lý và Thanh lý Tài sản Sài Gòn

- Thành viên Đoàn Luật sư TP. HCM

- Thành viên Hội Luật gia TP. HCM

- Hòa giải viên cơ sở.

- Quản tài viên

- Nghiệp vụ Đấu giá - Chứng chỉ hành nghề Đấu giá viên

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: