ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP LỆ PHÍ PHÁ SẢN

ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP LỆ PHÍ PHÁ SẢN

Ngày 2018-10-25 09:58:49

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật phá sản 2014 quy định “người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí của Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật phá sản không phải nộp lệ phí, án phí.

Như vậy lệ phí, án phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là khoản tiền mà người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Do đó, đối tượng phải nộp lệ phí, án phí phá sản là người có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: