Hồ sơ xóa nợ thuế khi DN phá sản?

Hồ sơ xóa nợ thuế khi DN phá sản?

Ngày 2018-04-18 09:27:36

Nếu doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tiền, tài sản để nộp tiền thuế thì có thể làm hồ sơ xin xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.

Hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản

Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCThông tư số 79/2017/TT-BTC, hồ sơ xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

2. Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;

3. Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;

4. Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Ghi chú: Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: