Khi nào Tòa ra quyết định mở thủ tục phá sản?

Khi nào Tòa ra quyết định mở thủ tục phá sản?

Ngày 2018-04-19 10:54:23

Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án có thể ra quyết định mở thủ tục phá sản hoặc không mở thủ tục phá sản. Điều 35 Luật Phá sản 2014 quy định về quyết định mở thủ tục phá sản như sau:

Thẩm phán phụ trách giải đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sẽ ra quyết định mở thủ tục phá sản khi  doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật Phá sản 2014.

Trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: