LUẬT PHÁ SẢN CÓ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁC CÁ NHÂN KINH DOANH HAY KHÔNG?

LUẬT PHÁ SẢN CÓ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁC CÁ NHÂN KINH DOANH HAY KHÔNG?

Ngày 2018-07-13 13:24:45

Theo quy định tại Điều 2 Luật phá sản 2014 thì “đối tượng được áp dụng của Luật phá sản là các doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó theo như quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.

Như vậy, Luật phá sản 2014 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã mà không áp dụng với các đối tượng là cá nhân kinh doanh hay các đối tượng khác như tổ hợp tác hay hộ gia đình. Trách nhiệm về tài sản của cá nhân được thực hiện theo các hợp đồng hay thỏa thuận mà họ tham gia và chịu sự điều chỉnh của pháp luật có liên quan.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: