NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Ngày 2019-01-31 03:28:48

Luật Phá sản quy định quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Do chế định này quá mới nên không chỉ các quản tài viên mà chính các thẩm phán cũng gặp không ít khó khăn, lúng túng trong áp dụng chế định này khi giải quyết vụ việc phá sản.

Để hành nghề Quản tài viên hay nói khác đi để được gọi là Quản tài viên thì Quản tài viên phải có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Luật phá sản quy định Luật sư, Kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh ngiệm năm năm trở lên về lĩnh vực dược đào tạo

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm:Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, Bản chụp Thẻ luật sư đối với luật sư; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên; bản chụp bằng cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng đối với người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng; Giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng làm việc; 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị. Trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản

Ngoài ra, Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam, Kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán cũng có thể hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khi lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định của pháp luật.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: