NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG NƠI DOANH NGHIỆP HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÓ TÀI KHOẢN.

NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG NƠI DOANH NGHIỆP HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÓ TÀI KHOẢN.

Ngày 2018-09-24 09:41:05

Theo quy định tại Điều 73 Luật phá sản 2014 quy định, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản, thì Ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản không được phép dùng tiền, ngoại tệ... có trong tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã để thanh toán cho bất cứ một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào mà doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ thanh toán, kể cả nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Trừ trường hợp có sự đông ý bằng văn bản của Tòa án hoặc Cơ quan  thi hành án có thẩm quyền.

Đồng thời Ngân hàng cũng không được phép thực hiện bất cứ hành vi nào để dùng tiền, ngoại tê... có trong tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bù trừ hoặc thanh toán cho các khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã đó đã vay của mình. Ví dụ như chuyển tiền trong tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã sang tài khoản của mình. 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: