Người giữ chức vụ quản lý có được quyền thành lập doanh nghiệp mới sau khi bị phá sản hay không?

Người giữ chức vụ quản lý có được quyền thành lập doanh nghiệp mới sau khi bị phá sản hay không?

Ngày 2018-05-14 17:08:32

Câu hỏi: Tôi là giám đốc của Công ty TNHH MTV X. Do công ty làm ăn thua lỗ, không trả được nợ nên đã bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản vào ngày 12/03/2018. Hiện nay, tôi có nhu cầu thành lập một công ty mới cho riêng mình, vậy cho tôi hỏi pháp luật có quy định nào hạn chế quyền thành lập công ty mới của người giữ chức vụ quản lý trong trường hợp công ty cũ bị phá sản hay không?

 

Người giữ chức vụ quản lý có được quyền thành lập doanh nghiệp mới sau khi bị phá sản hay không?

Trả lời:

Điều 130 Luật phá sản 2014 quy định trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã tuyên bố phá sản đối với những trường hợp sau:

"1. Người giữ chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào kể từ ngày doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản.

2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà nước mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước.

3. Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản mà cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán xem xét, quyết định về việc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định tuyên bố phá sản.

4. Quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản với lý do bất khả kháng"

Khoản 1 Điều 18 quy định: "Thực hiện yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phá sản".

Khoản 5 Điều 28 quy định: "Những người theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Luật này không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường".

Tiếp theo, Khoản 1 Điều 48 Luật Phá sản năm 2014 quy định:

"Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;

b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này;

c) Từ bỏ quyền đòi nợ;

d) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã".

Theo thông tin bạn cung cấp, X thuộc loại hình doanh nghiệp TNHH MTV. Như vậy, nếu người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản mà cố ý vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 Luật phá sản 2014 thì sẽ không được thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm kể từ ngày tuyên bố phá sản. Tức là nếu thuộc trường hợp này thì phải đến tháng 03/2021 bạn mới được quyền thành lập công ty mới.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: