Những trường hợp được nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Những trường hợp được nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Ngày 2018-12-01 10:17:30

Sự phát triển nhanh và biến đổi không ngừng của kinh tế thi trường đã tạo ra những ngành nghề mới mẻ, thu hút mạnh mẽ sự đầu tư từ các ông lớn. Ngược lại, những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả lại lựa chọn phá sản con đương tối ưu.

Thế nhưng có phải bất kì trường hợp nào doanh nghiệp cũng có thể tiến hành thủ tục phá sản?

 Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản là những doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam (Điều 2, Luật Phá sản). Như vậy, những doanh nghiệp thành lập và hoạt động trái phép sẽ không chịu sự điều chỉnh của luật này. Thủ tục phá sản của những doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài sễ đươc áp dụng theo pháp luật nước mà doanh nghiệp đó thành lập.

Trường hợp doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán (theo Điều 4 Luật phá sản) thì những cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp đơn yêu cầu tại Tòa án có thẩm quyền (Điều 5).

Sau khi xem xét các điều kiện hợp lệ của đơn yêu cầu và Tòa án thông báo cho chủ thể nộp đơn nộp lệ phí phá sản.

Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản.

Như vậy, thủ tục phá sản không phải là một thủ tục đương nhiên mà chỉ phát sinh sau khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật phá sản.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: