NỘI DUNG CỦA ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN

NỘI DUNG CỦA ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN

Ngày 2018-08-11 09:27:33

Theo quy định tại Điều 27 Luật phá sản thì khi người lao động, đại diện công đoàn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày, tháng, năm;

2. Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

3. Tên, địa chỉ của người làm đơn;

4. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

5. Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

Trong trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: