PHÂN BIỆT GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

PHÂN BIỆT GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Ngày 2018-12-26 09:57:32

 

GIẢI THỂ

PHÁ SẢN

Khái niệm

 Là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp đã đạt được mục tiêu (ý chí chủ quan) đã đạt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật

 Là khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản

Bản chất thủ tục

Là thủ tục hành chính

Là thủ tục tư pháp

Luật điều chỉnh

Luật Doanh nghiệp

Luật Phá sản

Cơ sở

-       Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

-       Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

-       Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

-       Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014)

-       Có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

-       Doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán

-       Không thực hiện Phương án phục hồi kinh doanh, không xây dựng hoặc đã xây dựng phương án nhưng vẫn rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

-       Bị Tòa án tuyên bố phá sản

Thẩm quyền

Quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan Nhà Nước

Quyết định của Tòa án

Hậu quả pháp lý

Chấm dứt hoạt động, xóa thông tin doanh nghiệp

 

Chấm dứt hoạt động, xóa thông tin doanh nghiệp. Hoặc

Tái cơ cấu, thay đổi chủ sở hữu

Một số chủ thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong một số trường hợp (Điều 130 Luật Phá sản 2014).

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: