PHÂN BIỆT PHÁ SẢN TRUNG THỰC VÀ PHÁ SẢN GIAN DỐI

PHÂN BIỆT PHÁ SẢN TRUNG THỰC VÀ PHÁ SẢN GIAN DỐI

Ngày 2018-10-01 15:45:12

Trong thực tế, các vụ phá sản rất đa dạng. Nó tùy thuộc vào gốc độ xem xét và mục đích của việc xem xét mà người ta phân loại phá sản. Trong đó, phá sản trung thực và phá sản gian dối dược phân biệt như sau:

- Phá sản trung trực và phá sản gian dối:

+ Phá sản trung thực: Nó là hậu quả của việc mất khả năng thanh toán do những nguyên nhân khách quan hoặc những rủi ro bất khả kháng gây ra nhưng không phải do chủ ý nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác ví dụ như: Sự yếu kém về năng lực tổ chức, quản lý hoạt động; Sự thiếu khả năng thích ứng với những diễn biến trên thị trường,…

+ Phá sản gian dối: Ngược lại với phá sản trung thực thì phá sản gian dối là thủ đoạn của người quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm chiếm đoạy tài sản của người khác hoặc cố ý tiêu dùng cá nhân một cách quá mức cần thiết.

Ví dụ: Hành vi gian lận trong khi kí kết Hợp đồng, tẩu tán tài sản, cố tình báo cáo sai,… để qua đó tạo ra lý do phá sản không đúng sự thật.

Như vậy, phá sản gian dối và phá sản trung thực có thể được phân định tùy vào mục đích xem xét phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: