PHÂN BIỆT PHÁ SẢN TỰ NGUYỆN VÀ PHÁ SẢN BẮT BUỘC

PHÂN BIỆT PHÁ SẢN TỰ NGUYỆN VÀ PHÁ SẢN BẮT BUỘC

Ngày 2018-10-02 14:41:51

Trong thực tế, các vụ phá sản rất đa dạng. Nó tùy thuộc vào gốc độ xem xét và mục đích của việc xem xét mà người ta phân loại phá sản. Căn cứ vào đối tượng nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. Phá sản được chia thành phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc. Cụ thể:

- Phá sản tự nguyện là do phí doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán tự làm đơn yêu cầu phá sản khi thấy mình mất khả năng thanh toán theo khoản 1 Điều 4 Luật phá sản 2014 và không còn điều kiện thực hiện nghĩa vụ trẻ nợ đối với các chủ nợ.

- Phá sản bắt buộc là do phía các chủ nợ, những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo Điều 5 Luật phá sản 2014 làm đơn yêu cầu phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhằm thu hồi các khoản nợ từ doanh nghiệp mắc nợ

Như vậy, phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc có thể được phân loại dựa vào đối tượng nộp đơn yêu cầu mở phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: