Quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản

Quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngày 2019-03-13 03:06:20

Sau khi Luật phá sản 2014 có hiệu lực thì theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 22/2015/NĐ-CP thì đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản đã được Tòa án nhân dân thụ lý trước ngày 01/01/2015 mà đã thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản 2004 nhưng đến ngày 01/01/2015 mà tổ quản lý, thanh lý tài sản chưa thực hiện xong nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với vụ việc phá sản đó.

Trong trường hợp Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản chỉ định được Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản 2014 thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản chấm dứt hoạt động và bị giải thể theo quy định của pháp luật. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản đối với vụ việc phá sản đó, trừ phần công việc mà tổ quản lý, thanh lý tài sản đã thực hiện trong phạm vi, nhiệm vụ của mình. Kết quả công việc do Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện vẫn được công nhận và có giá trị sử dụng theo quy định của Luật phá sản 2014.

Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản được thụ lý trước ngày 01/01/2015 mà Thẩm phán chưa chỉ định được Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Thẩm phán phải tiến hành chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: