Quy định về việc cung cấp chứng cứ, tài liệu trong Luật phá sản 2014

Quy định về việc cung cấp chứng cứ, tài liệu trong Luật phá sản 2014

Ngày 2019-05-14 06:22:17

Điểm mới của Luật phá sản 2014 là việc quy định về vấn đề cung cấp chứng cứ. Theo quy định tại Điều 7 Luật phá sản 2014 các cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc phá sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ nợ, doanh nghiệp, Tòa án nhân dân , Viện kiểm soát nhân dân, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Nếu không cung cấp được tài liệu, chứng cứ theo quy định trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu cố ý không cung cấp tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản có quyền chủ động yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ việc phá sản cung cấp các tài liệu, chứng từ để vụ việc phá sản được diễn ra thuận lợi và đúng theo quy định của pháp luật

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: