QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Ngày 2019-02-26 06:43:03

Quy định của Pháp luật Phá Sản luôn ưu tiên đảm bảo quyền lợi của người lao động, do đó khi doanh nghiệp bị phá sản thì quyền lợi của người lao động là vấn đề đặt lên đầu.

Sau khi, có quyết định tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, thì tài sản của doanh nghiệp sẽ được chia theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản.

Có 2 trường hợp xãy ra:

Thứ nhất nếu giá trị tài sản của doanh nghiệp còn đủ để thanh toán các khoản quy định tại khoản 1 thì bạn sẽ được trả toàn bộ tiền lương còn nợ.

Thứ hai, nếu giá trị tài sản của doanh nghiệp không đủ để thanh toán các khoản tại khoản 1 thì bạn sẽ được trả nợ lương sau khi doanh nghiệp thanh toán chi phí phá sản. Tiền lương của bạn sẽ được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ (tổng các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết).

Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: