QUYỀN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN PHÁT SINH KHI NÀO?

QUYỀN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN PHÁT SINH KHI NÀO?

Ngày 2019-01-03 11:46:21

Hiện nay, Số lượng các doanh nghiệp được thành lập ngày càng gia tăng cùng với đó không ít doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản. Đó là quy luật của thị trường doanh nghiệp. Vậy ai là người có quyền yêu cầu và dựa trên căn cứ nào để yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Đối tượng có quyền, nghĩa vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

-  Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền: khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

-  Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền: khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

-  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ: khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

-  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ: Khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

-  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền: Khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

-  Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền: khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

 

       

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: