QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG CMC

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG CMC

Ngày 2018-08-20 09:10:16

(CTTĐT: Ngày 16/7/2018) Ngày 18/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần tư vấn quản lý xây dựng CMC; địa chỉ: 105C Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ về Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (địa chỉ: 104 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty cổ phần tư vấn quản lý xây dựng CMC phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: