QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CHIỀNG SINH

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CHIỀNG SINH

Ngày 2018-08-20 09:14:58

(CTTĐT: Ngày 18/6/2018) Ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La ra quyết định mở thủ tục phá sản số 07/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh; địa chỉ: Km 9, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: