QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH TƠ TẰM PHÚ KHÁNH

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH TƠ TẰM PHÚ KHÁNH

Ngày 2018-08-27 10:45:21

(CTTĐT: Ngày 15/01/2018) Ngày 19/12/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh, địa chỉ: Lô 01, đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên là ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1955; địa chỉ: Số nhà 84, ngõ 16, phố Đoàn Nguyễn Tuấn, Tổ 15, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ; tổng số nợ phải trả bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà Công ty phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên thì phải chịu hậu quả pháp lý của việc không khai báo. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: