QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH ASIA HAWAII VENTURES

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH ASIA HAWAII VENTURES

Ngày 2018-08-20 09:22:44

(CTTĐT: Ngày 17/5/2018) Ngày 09/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Asia Hawaii Ventures; địa chỉ: Lô B3, B4 khu Công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên (Ông Đoàn Cửu Việt, sinh năm 1973), địa chỉ: 70 Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: