QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIỆT TRUNG

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIỆT TRUNG

Ngày 2018-08-20 09:13:19

(CTTĐT: Ngày 03/7/2018) Ngày 22/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung; địa chỉ: 03 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ về Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (địa chỉ: 104 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: