QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH HẰNG XƯƠNG THỊNH

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH HẰNG XƯƠNG THỊNH

Ngày 2018-08-20 09:43:58

(CTTĐT: Ngày 27/4/2018) Ngày 19/4/2018, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Hằng Xương Thịnh; địa chỉ: Trong khuôn viên Công ty TNHH Đồ gia dụng Ngọc Sinh, tỉnh lộ 767, Khu công nghiệp Sông May, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 27/4/2018) Ngày 16/4/2018, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Gỗ Hòa Sâm; địa chỉ chính: Khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; địa chỉ nhà xưởng: Thừa 420, 459, 495, 740, tờ bản đồ số 40, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: