QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH KIM NAM

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH KIM NAM

Ngày 2018-08-21 09:02:25

(CTTĐT: Ngày 28/3/2018) Ngày 20/3/2018, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Kim Nam; địa chỉ: 33/4 Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 30 (ba  mươi) ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.TagsPhá sản doanh nghiệpTư vấn phá sảnLuật phá sản

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: