QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM ANH

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM ANH

Ngày 2018-08-20 09:17:12

(CTTĐT: Ngày 25/6/2018) Ngày 11/6/2018, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Kim Anh; địa chỉ: thôn Năm, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc TAND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Giấy đòi nợ phải có: Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ; tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán' số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn này mà các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc TAND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: