QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH THẮNG THẢO

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY TNHH THẮNG THẢO

Ngày 2018-08-21 09:00:38

(CTTĐT: Ngày 09/4/2018) Ngày 30/3/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Thắng Thảo; địa chỉ: Số 420 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Giấy đòi nợ phải có nội dung sau:

- Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ;

- Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà Công ty TNHH Thắng Thảo phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

- Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn này mà các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.TagsPhá sản doanh nghiệpTư vấn phá sảnLuật phá sản

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: