Tài sản cho doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thuê có đòi lại được không?

Tài sản cho doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thuê có đòi lại được không?

Ngày 2018-05-02 08:37:03

Đòi lại tài sản cho doanh nghiệp phá sản thuê

Câu hỏi: Công ty của tôi có cho doanh nghiệp X thuê một số máy móc, thiết bị công nghệ. Tháng 10/2017, Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp X. Vậy khi nào công ty của tôi có thể lấy lại số máy móc, thiết bị nêu trên?

Trả lời: Theo Điều 56 Luật phá sản 2014, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh có thể đòi lại tài sản trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định tuyên bố phá sản của doanh nghiệp đó. Chủ sở hữu phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với cơ quan thi hành án dân sự để nhận lại tài sản của mình.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời gian thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã chuyển nhượng tài sản thuê hoặc mượn cho người khác mà không đòi lại được thì người cho thuê hoặc cho mượn có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó như khoản nợ không có bảo đảm.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: