Tại sao phá sản là một thủ tục tư pháp đặc biệt?

Tại sao phá sản là một thủ tục tư pháp đặc biệt?

Ngày 2018-05-24 15:26:22

Câu hỏi: Tại sao nói phá sản là một thủ tục tư pháp đặc biệt?

Tại sao phá sản lại là thủ tục tư pháp đặc biệt?

Trả lời:

Phá sản được xem là thủ tục tư pháp đặc biệt vì 5 lý do sau đây:

- Thứ nhất, thủ tục phá sản là một thủ tục đòi nợ tập thể;

Nếu như thủ tục đòi nợ dân sự chỉ mang tính đơn lẻ giữa chủ nợ và con nợ, thì thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ trong phá sản diễn ra đồng thời giữa các chủ nợ và con nợ. Theo đó, quyền lợi của tập thể các chủ nợ được pháp luật phá sản bảo vệ một cách minh bạch và bình đẳng trong quá trình tiến hành giải quyết phá sản.

- Thứ hai, thủ tục phá sản là thủ tục đòi nợ được tiến hành trong hoàn cảnh đặc biệt, như một biện pháp cuối cùng của quá trình đòi nợ;

Khi doanh nghiệp có khoản nợ chưa thanh toán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và bị chủ thể có quyền nộp đơn tại Điều 5 Luật phá sản 2014 gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán xem xét mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn.

- Thứ ba, thủ tục phá sản là thủ tục mà hậu quả của nó thường là sự chấm dứt hoạt động của một thương nhân;

Khi bị tuyên bố phá sản theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ hoặc bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn thì doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bị thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thứ tư, thủ tục phá sản không chỉ thuần túy là một thủ tục đòi nợ mà còn là một thủ tục có khả năng giúp con nợ phục hồi;

Doanh nghiệp có cơ hội được áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh khi có đạt được sự thỏa thuận và thống nhất với các chủ nợ trong giai đoạn Hội nghị chủ nợ.  Lúc này, doanh nghiệp được tạo điều kiện tốt nhất để phục hồi như được áp dụng các biện pháp giảm nợ, hoãn nợ, miễn nợ, tái cơ cấu bộ máy quản lý, đổi mới công nghệ sản xuất,...

Thứ năm, thủ tục phá sản là thủ tục thanh toán nợ đặc biệt khi việc thanh toán nợ chỉ được diễn ra vào thời điểm tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

Việc thanh toán nợ chỉ được diễn ra vào thời điểm tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản. Nếu việc đòi nợ theo thủ tục dân sự, chủ nợ có thể đòi con nợ vào bất cứ lúc nào, thì thủ tục đòi nợ trong phá sản không phải mọi thời điểm con nợ đều được trả nợ cho chủ nợ. Doanh nghiệp mắc nợ chỉ được thanh toán các khoản nợ không bảo đảm cho các chủ nợ không bảo đảm và bảo đảm một phần sau khi có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của tòa án. Đối với khoản nợ có bảo đảm, việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp cũng bị tạm đình chỉ theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: