Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án

Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án

Ngày 2019-02-27 07:03:43

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC thì trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án theo bản án, quyết định đã có hiệu lực thì cơ quan thi hành án dân sự vẫn tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

Chấp hành viên đồng thời phải thông báo kết quả thi hành án cho Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để biết và tiến hành thủ tục phá sản để có phương án phân chia tài sản thu được từ việc thi hành án. 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: