Thủ tục phá sản - Ban đại diện chủ nợ là ai?

Thủ tục phá sản - Ban đại diện chủ nợ là ai?

Ngày 2018-05-07 08:36:20

Hội nghị chủ nợ là giai đoạn quan trọng trong thủ tục phá sản được tiến hành nhằm đảm bảo giải quyết một cách bình đẳng, minh bạch lợi ích của các chủ nợ với doanh nghiệp bị yêu cầu phá sản và giữa các chủ nợ với nhau.

Theo Điều 82 Luật phá sản 2014 thì Ban đại diện chủ gồm những thành phần sau:

1. Ban đại diện chủ nợ có từ 03 đến 05 thành viên do các chủ nợ bầu tại Hội nghị chủ nợ, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên.

2. Ban đại diện chủ nợ thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, đề xuất với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện đề xuất thì Ban đại diện chủ nợ có quyền thông báo bằng văn bản với Thẩm phán phụ trách giải quyết phá sản.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: